Algemene voorwaarden

Artikel 1. Aansprakelijkheid


1.1 EP Music Entertainment is niet verantwoordelijk voor en verleent geen garantie op de (artistieke) kwaliteit en inhoud van het Evenement en de gang van zaken in of rond de Locatie en aanvaardt op basis van dit gegeven geen enkele aansprakelijkheid.
1.2 Indien en voor zover het Evenement door de Locatiehouder wordt geannuleerd, zal EP Music Entertainment op zoek gaan naar een gelijkwaardige locatie,en zal aan de Koper nimmer zelfstandig over gaan tot terugbetaling van Ticketgelden. 
1.3 EP Music Entertainment kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor enige schade van de Koper ten gevolge van overlijden, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal voorafgaand, tijdens of ten gevolge van een bezoek aan het Evenement of de Locatie.
1.4 Indien en voor zover EP Music Entertainment tengevolge van overmacht geheel of gedeeltelijk niet aan haar verplichtingen jegens de Koper kan voldoen, kan de Koper daar geen enkel recht op schadevergoeding aan ontlenen.
1.5 EP Music Entertainment aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van Tickets door de Koper door welke oorzaak dan ook. In het geval EP Music Entertainment door de Koper om vervangende Tickets wordt verzocht, is EP Music Entertainment gerechtigd daar kosten voor in rekening te brengen.
1.6 Voor zover aansprakelijkheid van EP Music Entertainment uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de aansprakelijkheid van de ondergeschikten en / of hulppersonen van EP Music Entertainment.

Afgelaste events

Helaas, soms is een organisator genoodzaakt een event af te lasten of te verschuiven. Dit is vervelend voor alle partijen en iedereen doet dan ook altijd zijn uiterste best dit te voorkomen, maar helaas lukt dit niet altijd. Heb je tickets voor een van deze events, dan kan je je geld terugvragen.

Wat nu?
Het ligt eraan hoe of waar je de tickets hebt gekocht. Heb je de tickets via onze website gekocht, dan kan je door een email te sturen naar info@epmusicentertainment.nl je geld terugvragen. Als je de tickets telefonisch hebt gekocht,vermeld dan ook het rekeningnummer waarnaar wij het geld kunnen overmaken.

Heb je jouw tickets bij een van onze verkooppunten gekocht, dan verzoeken wij je de tickets per post op te sturen. Stuur dan alsjeblieft ook je naam en rekeningnummer waar we het geld naar mogen overmaken mee. Je mag dit sturen naar:

EP Music Entertainment
Geullestraat 51 
3077 TR Rotterdam
Postzegel is niet nodig!

Tip: Maak een kopie van de tickets, voor het geval ze kwijtraken in de post.

Verschoven events

Soms is een organisator genoodzaakt een event te verschuiven naar een andere datum, tijd of locatie. Dit is vervelend voor alle partijen en iedereen doet dan ook altijd zijn uiterste best dit te voorkomen, maar helaas lukt dit niet altijd. Verschuift de datum, tijd of locatie van een event, dan blijft jouw ticket gewoon geldig en hoef je verder niets te doen.

Door de verandering kan je niet naar het event. Wat nu?
Dan kan je in de meeste gevallen je geld terugvragen. In de regel krijg je het ticketbedrag exclusief de servicekosten terug, dit bepaalt de organisator.

Heb je de tickets via onze website gekocht, dan kan je door een email te sturen naar info@epmusicentertainment.nl je geld terugvragen. Als je de tickets telefonisch hebt gekocht, vermeld dan ook het rekeningnummer waarnaar wij het geld kunnen overmaken.

Heb je jouw tickets bij een van onze verkooppunten gekocht, dan verzoeken wij je de tickets per post op te sturen. Stuur dan alsjeblieft ook je naam en rekeningnummer waar we het geld naar mogen overmaken mee. Je mag dit sturen naar:

EP Music Entertainment
Geullestraat 51
3077 TR Rotterdam
Postzegel is niet nodig!

Tip: Maak een kopie van de tickets, voor het geval ze kwijtraken in de post.